Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Παπαδάκη Ελευθερία

τηλ. 25310 81288

Ώρες επικοινωνίας : 8:00 - 14:00

Για ατομική Συμβουλευτική, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της υπηρεσίας προκειμένου να οριστεί μέρα και ώρα ραντεβού. Επίσης για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπάρχει η δυνατότητα απογευματινών ραντεβού, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη  - Παρασκευή από 13:00 μ.μ έως 19:00μ.μ.