Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) λειτουργούν από το 2001στις έδρες των νομών και των νομαρχιών του κράτους  (ΦΕΚ 1503/8-11-2001) αποτελούν αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 1503/8-11-2001).

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχουν ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.  

Άτομα άνω των 18 που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί σαν άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:

1. Νοητική αναπάρκεια ή ανωριμότητα

2. Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες, με χαμηλή όραση)

3. Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)

4. Κινητικές αναπηρίες

5. Διαταραχές ομιλίας λόγου

6. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

7. Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα

8. Σύνθετες γνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες

9. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

10. Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες

11. Άλλες δυσκολίες

12. Ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα

 

 


Νέα

Τοποθέτηση σε ΚΕΔΔΥ Εκπαιδευτικών ΠΕ70.ΕΑΕ

2017-09-11 11:37
Τοποθέτηση ΠΕ 70. ΕΑΕ ΚΕΔΔΥ.pdf (364525)Τοποθέτηση ΠΕ 70. ΕΑΕ ΚΕΔΔΥ.pdf (356 kB)

—————

Πλήρης οδηγός αδειών εκπαιδευτικών

2016-09-12 09:55
www.alfavita.gr/arthron/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%C

—————

Άδειες εκπαιδευτικών

2016-09-12 09:42
adeies_ekpaideytikon_1.pdf (1534318)

—————

Εκκίνηση ιστοσελίδας

2016-02-09 10:52
Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα. Το ΚΕΔΔΥ Ροδόπης είναι μία δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία...

—————