Υλικό

  1. Ενιαίο Έντυπο γαι Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.docx (40732)
  2. Σχέδιο Βραχύχρονου προγράμματος ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.doc (130048)
  3. Παιδαγωγικη ΕΚθεση Νηπιαγωγειου ΚΕΔΑΣΥ Ροδοπης.doc (120320)
  4. Σύμφωνα με ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας: Το διάβασμα συνεχίζεται στο σπίτι! Αξιοποιήστε τα ψηφιακά εργαλεία εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας: 
  •  Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books): https://ebooks.edu.gr/new/ 
  • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο)
  •  Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος»): https://aesop.iep.edu.gr/#top 
  • –Πλατφόρμα e-me: https://auth.e-me.edu.gr/ 
  •  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: https://register.sch.gr/ οργανωμένα ανά βαθμίδα, μάθημα και ενότητες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
 

4. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  - Στον Οδηγό περιλαμβάνονται δραστηριότητες και συνοδευτικό υλικό: α) για τηνενίσχυσ της σχολικής κοινότητας, στην οποία όλα τα μέλη θα πρέπει να νιώθουν ευπρόσδεκτα,β) για την αλληλοϋποστήριξη των μαθητών/τριών, γ) για τη συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού με εκπαιδευτικούς, με την οικογένεια και την τοπική κοινότητα και δ) για την αποδοχή της διαφορετικότητας εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων.

 

5. Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» στους Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022»3218_Δομές_5131678_Ω8ΕΛ46ΜΤΛΗ-2ΙΗ.pdf (2026832)