Νομοθεσία

 
 
 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις N4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf (667845)
Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%A5.pdf
   
1319/2002    https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/eidikhs-agoghs/312-nomos-1319-2002-foithsh-eidikhs-agvghs-kai-tmhmata-entajhs.html
ΠΔ 12/2009   https://www.satea.gr/wp-content/uploads/2011/08/P.D.12-2009.pdf
4115/2013    https://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/03/NOMOS_4115_INEDIBIM_EOPPEP.pdf