Σχετικά με μας

Προσωπικό της υπηρεσίας:

Προιστάμενος:  Φράγκος Σταύρος ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

 
 • Βουλγαράκη Κρυσταλίνα ΠΕ71 (Ειδική Παιδαγωγός)
 • Δελτσίδου Έλενα ΠΕ71 (Ειδική Παιδαγωγός)
 • Ελτσίν Ιμάμ Οσμάν   ΠΕ 60.50 (Νηπιαγωγός)
 • Καλαφατζή Ευαγγελία ΠΕ21-26 (Θεραπευτών λόγου) 
 • Κολοκοτρώνη Ζωή ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Μανίδου Μαρία ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 • Μπαλτατζή Ζωή ΠΕ28 (Φυσικοθεραπεύτρια)
 • Πασσά Ελευθερία ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)
 • Ρουσούδη Σοφία ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 • Στρατίδου Ευανθία ΠΕ 21-26 (Θεραπευτών λόγου)
 • Σκαρλατίδου Άρτεμις ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Τσιόγκα Μαλαματή ΠΕ02.50 (Φιλόλογος)
 • Χατζοπούλου Σοφία ΠΕ23 (Ψυχολόγος)

Διοικητικό προσωπικό:

 • Αλή Χατιτζέ (ΠΕ70 Δασκάλων)
 • Τριανταφυλλίδου Ιουλία (ΠΕ70 Δασκάλων)