Σχετικά με μας

Το προσωπικό του ΚΕΣΥ Ροδόπης αποτελείται από τους/τις:

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πλαστρά Ερασμία ΠΕ70 (Δασκάλα, Προϊσταμένη)

Παπαναστασίου Ευθυμία ΠΕ60.50 (Νηπιαγωγός)

Γούλα Πηνελόπη ΠΕ71 (Ειδική Παιδαγωγός)

Κινέζου Κωνσταντινιά ΠΕ70.50 (Δασκάλα)

Σιάκκα Τάνια ΠΕ02.50 (Φιλόλογος)

Παπαδάκη Ελευθερία (Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό)

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό

Μπουζιάνης Γιώργος ΠΕ23 (Ψυχολόγος)

Χατζοπούλου Σοφία ΠΕ23 (Ψυχολόγος)

Κωνσταντινιά Ντόντη ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

Ελευθερία Πασσά ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

Μπούσιου Κριστιάνα ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

 

Διοικητικό προσωπικό

Σταυρούλα Σαμουρκασίδου ΠΕ1 (κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού)