Σχετικά με μας

Το προσωπικό του ΚΕΔΔΥ Ροδόπης αποτελείται από τους/τις:

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ερασμία Πλαστρά ΠΕ70 (Δασκάλα, Προϊσταμένη)

Ιωάννα Κυράτσα  ΠΕ60.50 (Νηπιαγωγός)

Ναζαρετιάν Ελισάβετ ΠΕ02.50 (Φιλόλογος)

Βουλγαράκη Κρυσταλίνα ΠΕ71 (Ειδική Παιδαγωγός)

Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό

Σοφία Ρουσούδη ΠΕ23 (Ψυχολόγος)

Μαρία Δουργουνάκη  ΠΕ23 (Ψυχολόγος)

Μπουζιάνης Γιώργος (Ψυχολόγος)

Κωνσταντινιά Ντόντη ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

Ελευθερία Πασσά ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

Φράγκος Σταύρος ΠΕ30 (Κοινωνικός Λειτουργός)

Μαρία Καραπαντζοπούλου ΠΕ21 (Λογοθεραπεύτρια)

Διοικητικό προσωπικό

Σταυρούλα Σαμουρκασίδου ΠΕ1 (κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού)